Jilm

JilmJilm je znám jako zprostředkovatel mezi věcmi; fyzicky sjednocuje vlastnosti stromů s měkkým a tvrdým dřevem, kůže jako medium vnějšku a vnitřku. Duchovně jilm zprostředkovává vztah mezi živými a mrtvými. Anděl, který bdí nad tímto stromem, nám může pomoci při komunikaci s jinými říšemi. To jde i ruku v ruce s tím, že jiné jméno, které jilm nese je „elfí dřevo“.

Jilm je silně ovládán planetou Merkur, který je archetypem komunikace a výměny.

Jilm byl vždy váženým stromem, podle staroseverské mytologie Eddy byl první lidský pár stvořen ze stromů - muž z jasanu a žena z jilmu (původní jméno ženy Embla bylo odvozeno z výrazu Almya, jilm). V severské tradici byl prý jilm ochranným stromem domu a dvora.Ve staré Francii se zase pod jilmy vykládalo právo a staří Řekové a Římané jilmy vysazovaly na hřbitovech.

V léčitelství se jilm využíval k ošetřování kůže. Při vnitřním užití se jilm uplatnil k léčení průjmů, vnitřních krvácení, horeček a revmatu. V Bachových esencích nese jilm princip zodpovědnosti. Vyčerpaným lidem, kteří toho normálně zvládají spoustu a cítí se být zdoláni únavou, tento prostředek znovu umožní vidět problémy ve správných rozměrech.

V současné době se odehrává masivní zánik jilmu; první vlna se uskutečnila kolem roku 1919 v Nizozemí a byla způsobena houbou, o další ničení těchto stromů se ve 40. letech postaral bělokaz jilmový, který tuto houbu přenášel na svém těle. Bylo zničeno 10-40% porostu a v 60. letech vypukla další, ještě masivnější vlna, která vyvrcholila v devadesátých letech úbytkem starých velkých jilmů. Důsledky napadení bylo vadnutí, které narušilo hospodaření stromu s vodou do té míry, že to na něj mělo smrtící účinek.

Ve Velké knize stromů od Freda Hagenedera se autor zmiňuje o hlubších důvodech vymírání těchto stromů. Podle něj jilmy umírají proto, že je jejich úkolem spojovat různé říše, ale žádný člověk nepřichází, aby naslouchal a pod jejich větvemi potkával jiné bytosti. Autor mluví o tom, že každý z nás může situaci jilmů zlepšit tím, že bude šířit pochopení toho, že člověk není jedinou živoucí bytostí na Zemi, která si zasluhuje respekt a lásku.

Barva, kterou jilm oplývá je žlutá, nesoucí s sebou symbol moudrosti, vysoké inteligence a myšlení. Je také symbolem osvícení a vysvobození, podporuje chápavost a horlivost v učení. Žlutá podporuje schopnost kontaktu, vnitřní bdělost a ochotu se stále něčemu přiučovat. Je to zářící barva která přináší radost a veselí.