Javor

JavorJavor přináší sílu, která řídí horizontální rozšiřování. Jeho přítomnost uvolňuje, chladí, zklidňuje a přivádí v rovnováhu,javor nám také pomáhá získat jasnou hlavu. Je prvotní formou stromu jako antény pro impulsy do vyšších sfér.

Planeta, která tomuto stromu náleží je Jupiter, který mu propůjčuje vlastnosti jako je rozšiřování, štědrost, hojnost, otevřenost, připravenost přijímat a učit se od svého většího já, vesmíru. Javor nás nabádá ke komunikaci s okolním světem: rozšiřuj se, obklopuj, přijímej, objímej!

V mýtech se javor vyskytuje v příběhu ze Severní Ameriky. Ten vypráví o kmeni Salteauxů, který líčí příběh o ohnivých listech javoru, které zachránily babičku stvořitele, Nanahboozo, před zlými duchy temnoty. Za odměnu tento bůh ukázal lidem z kmene, jak z javoru získávat mízu- sirup, aniž by strom trpěl víc, než by musel.

V léčitelství se používaly přípravky z javorové kůry, které zmírňovaly horečku, léčily oteklé klouby a zanícené oči.

Barva, kterou má javor přisouzenou, na podzim plní celá údolí a přináší teplé paprsky radosti i po tom, co skončilo léto a jeho slunný čas. Je to oranžová, která v sobě nese symbol veselí, optimismu, radosti ze života, pomáhá proti depresím a pesimismu, vede k odvaze a síle a probouzí otevřenost k všeobecným otázkám.

Den, který je javoru přisouzen, je čtvrtek.