Jasan

JasanTento strom je již odpradávna znám jako nositel světla a jasu. Jasan je stromem, který spojuje a svádí dohromady tvořivé. Symboly oštěpů a šípů jsou výrazovými formami koncentrovaného paprsku síly vůle. Jasan dává moc, povzbuzuje sílu, probouzí dychtivost po činech a lze u něj nalézt své ideje. Učí nás, když přijímáme, dávat, učí nás žít se Zemí. Jasan, jako bílý zářící šíp, k sobě nemůže mít přisouzené jiné vesmírné těleso, než právě zlatisté Slunce.

A tak právě tento strom slouží souhře slunce a vody; tajemství stromu spočívá ve spojení mezi nimi. Duch jasanu spojuje, propojuje a překlenuje, utváří most mezi vnitřním a vnějším světem, mezi lidskou bytostí a vesmírem, mezi ženskými a mužskými principy. Ženská“ strana jasanu se spojuje s životodárnou vodou, léčením a ochranou. „Mužská“ strana s oštěpem, holí a dalšími výrazovými formami lineárního a solárního principu.

I staroseverská mytologie Edda, která již byla zmíněna u jilmu, mluví o dvou stromech, jejichž jména byly Askr a Embla, ze kterých bylo stvořeno lidstvo, žena z jilmu a muž z jasanu.

Jasan je po celá staletí považován za prospěšný mladému životu, ve Skotsku se mu připisoval blahodárný vliv na novorozence. Jasanu se připisovala moc nad vodou. Podle starých keltských zvyků obsahovala každá loď kousek jasanového dřeva, aby byla chráněna před potopením.

V léčitelství už řecký lékař Hippokrates používal ve 4. století přípravky z jasanu proti dně a revmatu. Listy, kůra a plody působí močopudně, projímavě a pročišťují krev. Semena z jasanu posilují játra a slezinu.

Barva, která přísluší jasanu je bílá- jako nejsvětlejší barevné chvění představuje symboly čistoty, jasnosti, vznešenosti, nevinnosti, zdůrazňuje existenci světla a rozpuštění veškeré hrubosti, bílá má také schopnost rušit staré myšlenkové struktury.

Dnem jasanu je neděle.