Bříza

BrizaBříza je ztělesněním bílé bohyně. Déva břízy rozsévá svoji setbu po širých tundrách a pustinách aby na ně vrátila život a připravila půdu pro ostatní stromy. Jakmile tak učiní, sama odchází. Fyzické tělo břízy se možná zdá být měkké a pokorné, avšak bříza samotná je ztělesněním nejmocnější síly vesmíru; síly lásky a péče. Je přezdívána princeznou světla, jež učí lásce, či chůvou novorozeného života. Bříza je stromem, který léčí a ozdravuje, oplývá nesobeckou láskou a vnáší životní sílu a osvěžující světlo do temného, starého nebo nemocného prostředí.

Jaká jiná planeta by tedy mohla být k bříze přisouzena, než právě Venuše - velká bohyně našich předků, která s sebou nese symboly jako je služba, oddanost, citlivost a snaha o harmonii.

V minulosti se prý na březovou kůru psaly první opisy prastarých véd, kolébky a jesle byly kdysi zhotovovány z březového dřeva, aby byla novorozeňata uchráněna před špatnými vlivy. V mýtech má bříza různá jména; Frize, Afrodita, bohyně lásky či boží matka. Jeden ruský svatodušní zvyk praví, že se má do domu přinést krásná mladá bříza, která má být slavnostně vyzdobena a po dobu tří dnů uctívána jako duch života a navracející se vegetace.

Bříza podporuje žluč, ledviny, močový měchýř a přináší svou duševní vláčnost a mírnost těm, co mají sklony ke strnulosti a tvrdošíjnosti. Homeopatický přípravek z břízy je omlazující, očišťující a utěšující.

Barva, která je bříze přisouzena, je barvou, která nám jako první ohlašuje příchod jara. Je to zelená, známá jako barva přírody a vegetace, která nese symboly jako je růst, nový začátek. Sama barva dává pocit klidu, signalizuje uzdravení, zotavení a osvěžení. Je označována jako barva srdce, srdeční čakry, harmonie a naděje.

Den, který má ve svém znamení břízu, je pátek.