Labyrint

Planetární labyrint světa a ráj srdce je cestou k vlastnímu srdci. Pro poutníka se stává cestou proměny a obnovy vlastních sil. Do labyrintu se zpravidla vstupuje od soch znázorňujícího muže a ženu, které představují dualitu života (principy jin a jang) na Zemi. V současné době je důležité udržovat rovnováhu a soulad obou těchto sil. Nejlepší je jít bosíma nohama po oblázcích labyrintu a uvědomovat si proměny energie. Velmi důležité pro každou bytost je spojení se zemí, k tomu je potřeba mít otevřené tzv. mínus čakry vedoucí do země. Chcete-li si vyzkoušet jednoduché cvičení na zlepšení propojení, uklidněte se, zavřete oči a v duchu si říkejte. Přenáším energii 8 čakry do -1, 9 do -2, 11 do -3, 13 do -4 a 14 do -5 a pak až na krystal Matky Země. Možná pak ucítíte, jak vaše nohy „zarostou- zakoření“ do země.

LunaPrvním obratem v labyrintu procházíte kolem Měsíce/Luny (strom třešeň).  Měsíc je princip ženský (jin) ovlivňuje naše nitro, cítění a vzpomínky – tedy minulost. Dnes je důležitá doba, kdy je dobré naše vzpomínky v podvědomí očistit od bolesti a strachu a všech negativních vzpomínek, které jsou podstatou našich případných zdravotních, sociálních a emocionálních potíží. Tyto často negativní vzpomínky způsobují to, že nežijeme teď a tady, ale žijeme ve světě vzpomínek. Očistou podvědomí můžeme dosáhnout stavu čisté Univerzální (Božské) inspirace. Osvědčenou technikou na očistu podvědomí je technika Ho’oponopono z Havaje. Samozřejmě technik psychoterapií je mnoho.

MerkurNa hrotu prvního srdce se setkáte s Merkurem (strom jilm). Je to planeta komunikace a úcty ke slovům. Naslouchejte svým slovům a uvědomte si, jak mluvíte. Pokud možno mluvte pouze pozitivně a neposuzujte a nehodnoťte, tím se zamotáváte do neviditelných pavučin, které budete muset odčinit. Je třeba vzít v úvahu, že myšlenkami a slovy vytváříme svoji budoucnost. Každá myšlena se k vám vrátí jako bumerang, ve stejné síle a kvalitě, jako jste ji vyslali do světa. Sledujte své myšlenky a uvědomujte si jejich obsah, můžete si tak zajistit lepší příští bytí.

VenuseNásledují obrat v labyrintu je spojen s Venuší (strom bříza). Venuše je láska k souladu, krása a potěšení, které však může být jen povrchní. Venuše je opět ženská (jinová) energie. Venuše má vztah k ženské sexualitě, jejímiž znaky jsou půvab a přitažlivost. Rozvoj vašich uměleckých a estetických vloh, je dobrý způsob, jak prohloubit vaši tvořivost a kreativitu, v dnešní trochu konzumní době.  

SlunceDalší planetou, se kterou se setkáte, je Slunce (strom jasan). Jako Země je naše matka, pak Slunce je náš Otec. Všechen život na naší planetě by bez slunce nebyl možný. Slunce bylo pro mnoho civilizací bohem, např. ve starém  Egyptě je znám pod názvem Ra, nebo Re. Je to čistý mužský princip představující vnitřní klid, bezpečí a určitý nadhled. Chcete-li si vyzkoušet spojení se Sluncem, dám vám jednoduchý návod. Zavřete oči a uklidněte se, přeneste se do bodu Hara (těžiště těla, blízko pupku) a ten zaměřte na Slunce (ne fyzicky) a energii z bodu Hara pak pošlete všem buňkám ve vašem těle.

MarsV další otočce se setkáte s Marsem (strom dub). Mars je impulsem k činu a finančnímu prospěchu, tedy zisku. Mars je mužská (jangová) energie. Mars představuje rozhodnost a touhu po uplatnění, bohužel někdy za každou cenu, což může vyústit v různé nátlaky, konflikty a války. V nich hraje majetek, strategické suroviny a zisk také velkou úlohu.

JupiterNásleduje v cípu vnitřního srdce planeta Jupiter (strom javor). Jupiter představuje lásku k Bohu (Univerzu) a je zákonodárce. Jupiter nás upozorňuje na to, že bychom měli respektovat univerzální zákony stvoření, neboť vše, co nás obklopuje a my jsme vlastně jedno – neboli „z jednoho těsta“ a žijeme společně na jedné lodi – planetě Zemi. Měli bychom respektovat, chránit a řádně spravovat vše, co nám bylo svěřeno. To ne všichni respektují a pak se diví, proč jsou někde tornáda, záplavy, či zemětřesení.

SaturnPoslední planetou v tomto planetárním labyrintu je Saturn (strom buk). Saturn nás vede k povinnosti. Dává nám na vědomí, co můžeme ještě odložit a do čeho se musíme už pustit, abychom mohli dospět a stát se obecně objektivnějšími a zralejšími. V současné době, kdy se blížíme ke konci Mayského kalendáře, který končí 21. 12. 2012, není dobré na nic čekat a je velmi žádoucí se probudit z materiálního, egoistického a rozumového světa do světa lásky, citu a intuice.

Blížíte se do středu labyrintu i svého srdce. Je dobré si ještě uvědomit i další planety, které v labyrintu nejsou, ale mají na nás vliv. Jde zejména o Uran a Pluto. Uran je pravda, která vás osvobozuje. Pravda je dnes velmi důležitá, vrhá světlo do všech pochybností. Pluto je náš průvodce současnou transformací a přechodu do Zlatého věku. Ve středu labyrintu, tedy v bodu obratu, by bylo dobré chvíli spočinout a procítit vlastní srdce a vlastní duchovní podstatu (vnitřní dítě). Prociťte Vaši sounáležitost (spojení) se vším, co vás obklopuje. Prociťte krásu všeho kolem vás. Milujte vše, co vás obklopuje, a děkujte, svět kolem vás zkrásní a vy budete šťastnější. Přejeme vám krásný zážitek na cestě k sobě.